DIRECCIÓ D'OBRA

Els nostres serveis de Direcció d'obra:


AUDITORIES

Realitzem auditories de projectes constructius, detectem problemàtiques d’execució o els adaptem a la normativa autonòmica.

DOCUMENTACIÓ

Ens encarreguem de fer les modificacions en documentació i traslladar-ho a obra, fent el seguiment i treballant amb l’industrial o la propietat.